جدول وزن اسکافلد مثلثی و چکشی

جدول وزن انواع اسکافلد چکشی و مثلثی | فروشگاه آهن آلات بنیامین

جدول وزن اسکافلد چکشی

مشخصات وزن
پایه داربست چکشی ۳ متری ۱۳.۶kg
پایه داربست چکشی ۲.۵ متری ۱۱kg
پایه داربست چکشی ۲ متری ۸.۷kg
پایه داربست چکشی ۱.۵ متری ۶.۸kg
پایه داربست چکشی ۱ متری ۴.۵kg
پایه داربست چکشی ۰.۵ متری ۲.۱kg
مهاری داربست چکشی ۳ متری ۹.۵kg
مهاری داربست چکشی ۲.۵ متری ۸kg
مهاری داربست چکشی ۲ متری ۷kg
مهاری داربست چکشی ۱.۵ متری ۵.۵kg
مهاری داربست چکشی ۱ متری ۴.۵kg
مهاری داربست چکشی ۰.۷۵ متری ۳kg
مهاری داربست چکشی ۰.۵ متری ۲.۷kg
کفشک داربست چکشی ۱.۵kg

 

جدول وزن اسکافلد مثلثی

نام ابعاد وزن
داربست مثلثی ۱۲۰⨯۱۰۰ ۱۰.۵kg
داربست مثلثی ۱۲۰⨯۷۵ ۹kg
داربست مثلثی ۱۲۰⨯۵۰ ۸kg
مهار عرضی ۱۲۰ ۴.۵kg
مهار قطری ۱۷۰ ۵kg
قطری ۱۴ ۱.۵kg

برای خرید و سفارش انواع اسکافلد می توانید با یکی از واحدهای فروش فروشگاه بنیامین تماس بگیرید یا سفارش خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید.

تماس با کارشناسان فروش

جدول وزن اسکافلد چکشی

مشخصات وزن
پایه داربست چکشی ۳ متری ۱۳.۶kg
پایه داربست چکشی ۲.۵ متری ۱۱kg
پایه داربست چکشی ۲ متری ۸.۷kg
پایه داربست چکشی ۱.۵ متری ۶.۸kg
پایه داربست چکشی ۱ متری ۴.۵kg
پایه داربست چکشی ۰.۵ متری ۲.۱kg
مهاری داربست چکشی ۳ متری ۹.۵kg
مهاری داربست چکشی ۲.۵ متری ۸kg
مهاری داربست چکشی ۲ متری ۷kg
مهاری داربست چکشی ۱.۵ متری ۵.۵kg
مهاری داربست چکشی ۱ متری ۴.۵kg
مهاری داربست چکشی ۰.۷۵ متری ۳kg
مهاری داربست چکشی ۰.۵ متری ۲.۷kg
کفشک داربست چکشی ۱.۵kg

 

جدول وزن اسکافلد مثلثی

نام ابعاد وزن
داربست مثلثی ۱۲۰⨯۱۰۰ ۱۰.۵kg
داربست مثلثی ۱۲۰⨯۷۵ ۹kg
داربست مثلثی ۱۲۰⨯۵۰ ۸kg
مهار عرضی ۱۲۰ ۴.۵kg
مهار قطری ۱۷۰ ۵kg
قطری ۱۴ ۱.۵kg

برای خرید و سفارش انواع اسکافلد می توانید با یکی از واحدهای فروش فروشگاه بنیامین تماس بگیرید یا سفارش خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید.

تماس با کارشناسان فروش

تماس با کارشناسان فروش | فروشگاه آهن آلات بنیامین